Bắc Kạn hỗ trợ thí điểm du lịch cộng đồng

Ngày 23/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn họp kỳ thứ 15, kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp đã quyết định thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thí điểm phát triển du lịch cộng đồng.

Kỳ họp chuyên đề lần này của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua 15 nghị quyết. (Ảnh: Tuấn Sơn)

Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh là một trong những bước cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

Nghị quyết được xác định sẽ tạo động lực để thúc đẩy phát triển lĩnh vực vốn nhiều tiềm năng là du lịch cộng đồng nhưng vẫn “ngủ yên” trong thời gian qua.

Để xây dựng dự thảo nghị quyết, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến từ các chuyên gia nhằm bảo đảm chính sách sau khi ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát thực địa tại 20 thôn, bản có tài nguyên và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng để phỏng vấn, thu thập thông tin, số liệu.

Theo nghị quyết được thông qua, Bắc Kạn sẽ hỗ trợ cho 3 điểm du lịch cộng đồng, gồm: thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới; thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. (Ảnh: Tuấn Sơn)

Có 5 chính sách hỗ trợ sẽ được triển khai, gồm: tư vấn về không gian, cảnh quan, sản phẩm và cách làm du lịch với mức không quá 500 triệu đồng/điểm; đầu tư cơ sở vật chất và phát triển du lịch cộng đồng với mức tối đa 3 tỷ đồng/điểm; phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc với việc hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng và hỗ trợ 50 triệu đồng/cơ sở du lịch; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch với mức hỗ trợ không quá 150 triệu đồng/điểm/năm.

Bắc Kạn yêu cầu các tổ chức, cá nhân hưởng hỗ trợ từ chính sách tại nghị quyết này phải cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch trong thời gian tối thiểu từ 5 năm trở lên kể từ khi nhận hỗ trợ.

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn cũng thông qua 14 nghị quyết khác về các vấn đề quan trọng, như: sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế, chính sách triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; sửa đổi, bổ sung quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Tuấn Sơn

Báo Nhân dân – nhandan.vn – Đăng ngày 23/10/2023

Scroll to Top
Send this to a friend