Video giới thiệu Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN và Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

(TITC) – Tại Chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022, bà Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn đã giới thiệu về bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN và Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend