Nguyên tắc CBT

Theo định nghĩa trên, CBT cần phải:

 1. Có sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng để đảm bảo quyền sở hữu và quản lý minh bạch,
  1. Thiết lập quan hệ đối tác với các bên liên quan,
  1. Nhận được sự công nhận của các cơ quan có liên quan,
  1. Cải thiện phúc lợi xã hội và duy trì phẩm giá của con người,
  1. Bao gồm một cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng và minh bạch,
  1. Tăng cường mối liên kết với các nền kinh tế địa phương và khu vực,
  1. Tôn trọng văn hóa địa phương và truyền thống,
  1. Góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên,
  1. Nâng cao chất lượng về sự trải nghiệm của du khách bằng cách tăng cường đáng kể sự tương tác có ý nghĩa giữa chủ nhà và khách.
  1. Vận hành theo hướng tự chủ về tài chính.

Những nguyên tắc này đã được tích hợp và thể hiện thành các tiêu chí thực hiện trong tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend